Velkommen

En aktiv kunstforening med spennende aktiviteter

Skaun kunstforening ble stiftet i 1980 og er tilknyttet Norske kunstforeninger. Vårt mål er å fremme interessen for bildende kunst og kunsthåndverk.

Du finner oss her: Lensmannsekra 7, 7353 Børsa. I bygget som kalles Prestlåna.

Hva skjer i kunstforeningen?

Årsmøte i Norske Kunstforeninger

22. og 23. april var det årsmøte i Norske Kunstforeninger i Oslo. Et spennende program hvor vi fikk guidet omvisning av Oslo Open. Her besøkte vi atelier tilhørende forskjellige kunstnere i området. Det var både inspirerende og interessant.

Finn oss på sosiale medier