NåDa

NåDa er et kunstprosjekt av Norske Kunstforeninger hvor ungdom mellom 14-19 år skal lage samtidskunst sammen med profesjonelle kunstnere med utgangspunkt i et lokalt kulturminne. Prosjektet skal ende i en utstilling i 2023. Skaun Kunstforening er en av ti kunstforeninger med på prosjektet. Våre prosjektkunstnere er Eva Margrethe Ballo og Inga Skålnes. Kulturminnet vårt er Sønnøvsætervollen og Sønnøv Sønnøvsæter som ble skutt som heks på slutten av 1600-tallet.

Les mer om vårt NåDa-prosjekt ved å følge kategorien NåDa.

Kulturminne

Styret i Skaun kunstforening har valgt Sønnøv Sønnøvsæter og Sønnøvsætervollen som kulturminne. Sønnøv Sønnøvsæter var søster til Lisbet Nypan som ble brent på bålet som heks i 1670. De vokste opp på Hølonda hvor de hadde lært å helbrede folk og fe med bønn og ritualer. Sønnøv kom til Dalsmarka i Skaun som kokke for et arbeidslag som lette etter marmor i skogsområdene mellom Skaun og Hølonda. Da marmorletingen tok slutt, ble hun boende igjen alene i arbeidsbrakka på plassen som senere ble kalt Sønnøvsætervollen. Folk syns det var merkelig at en kvinne valgte å bli boende alene langt inni skogen, og det oppsto mange rykter. Når noe gikk uforklarlig galt med mennesker, dyr eller avling, var det lett å skylle på «trollkjerringa», for den som kan velsigne og helbrede, kan også forbanne. En søndag hun var på vei til kirka, ble hun skutt. Det var Arn Dalen, bonde, kirkesanger og bygdas lederskikkelse, som skjøt henne, og kula var en sølvknapp fra jakka hans. Sønnøv ble gravlagt på Sønnøvsetervollen, og det blir sagt at det ikke vokser gress på grava hennes.

Prosjektkunstnerne:

Eva Margrethe Ballo jobber med maleri og installasjon med hovedvekt på tekstil. Inga Skålnes jobber i hovedsak med fotografi og installasjon. De møttes på Kunstakademiet i Trondheim og har etter det samarbeidet om flere kunstprosjekt. Da jobber de med tematikk rundt kulturarv, verdensarv og bevegelse gjennom stedsspesifikke installasjoner og tolkninger av begreper.

Les vår prosjektskisse her.