Styret

Leder: Sissel Roer Hagen

Kasserer: Liv Kløvstad

Styremedlemmer:

Camilla Rose Gjertsen

Lisbeth Kolsvik

Bodil Norgaard

Knut-Ivar Bakken