Månedens Bilde

Hver måned stiller et medlem i foreningen ut et kunstverk i Skaun Folkebibliotek.

Foto fra Skaun Folkebibliotek. Maleri av det unge talentet Saule.