Kunstforeninges logo

Alle medlemmene var invitert til å delta i logokonkurransen. 4 medlemmer leverte inn forslag. På årsmøtet 27.03.1995 ble det stemt over forslagene, og Brynhild Stjern sitt forslag vant. Logoen ble tatt i bruk umiddelbart.