NåDa

Heksebål, forbanning og utenforskap: Skaper kunst av gamle kulturminner

Vi ble intervjuet i lokalavisen om NåDa-kunstprosjekt. Ønsker flere ungdommer mellom 14 og 19 som skal lage samtidskunst sammen med kunstnerne Eva Ballo og Inga Skålnes.

https://www.avisa-st.no/kultur/i/Or5KgA/heksebaal-forbanning-og-utenforskap-skaper-kunst-av-gamle-kulturminner